TÜRKİYE TOPRAK BİLİMİ DERNEĞİ 2. PANELİ

TÜRKİYE TOPRAK BİLİMİ DERNEĞİ PANELLERİ
 
Türkiye Toprak Bilimi Derneği küresel toprak sorunlarının tanımlanması, sorunların öne
çıktığı yerler ve çözüm önerileri kapsamında ikinci panelini “Toprak Tuzluluğu” üzerine
düzenleyecektir. Bu panelimizde 10 küresel tehditten biri toprak tuzluluğu alanında
çalışmaları olan akademik, devlet ve sivil toplum örgütleri katılımcıları ile bilgilendirmeler
gerçekleştirilecektir. Canlı olarak yayına katılanlardan sorular alınarak konunun detaylı
biçimde tartışılıp anlaşılması ve sonuçta olası projeler için bir altyapı bilgisi sağlanmış
olacaktır.
 
“Toprak Panelleri Serisi”nin ikincisi 27 Ocak 2020 saat 14:30-16:30’da gerçekleştirilecektir.
 
Tehdit: Toprak Tuzluluğu
 
Moderatör: Prof. Dr. Necat AĞCA
 
Panelistler:
Prof. Dr. Sonay SÖZÜDOĞRU OK (Ankara Üniversitesi)
- Tuzlu ve Alkali Alanlarda  Kullanılabilecek Bazı Bitkilerin Tespiti ve Adaptasyonu «Malya Örneği»
 
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU (Harran Üniversitesi)
- Harran Ovası'nda Tuzluluğun Ayak İzi
 
Dr. Aysel AĞAR (Toprak Gübre Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü)
- Tuzlu Toprakların Yem Bitkileri Yetiştirilerek Değerlendirilebilmesinde «Ankara Gölbaşı Örneği»
 
Dr. Öğretim Üyesi Murat AYCAN (Niigata Üniversitesi)
- Toprak Tuzluluğundan Kaynaklı Bitkisel Üretimdeki Azalma ve Tuzlu Topraklarda
Yetişebilen Yeni Buğday ve Çeltik Çeşitlerinin Geliştirilmesi
 
Dr. Fatih GÖKMEN (Iğdır Üniversitesi)
- Iğdır Ovası Özelinde Toprak Tuzluluğu
 
ZOOM Erişim adresi:
https://us02web.zoom.us/j/86026401874?pwd=b2k0Yjhyd2NrV0tjYkMzNnQ3SEhvZz09
Toplantı ID: 860 2640 1874
Şifre: 070967