TÜRKİYE TOPRAK BİLİMİ DERNEĞİ 5. PANELİ

TÜRKİYE TOPRAK BİLİMİ DERNEĞİ PANELLERİ

Türkiye Toprak Bilimi Derneği, Prof. Dr. Burhan KACAR’ın anısına “Toprak Panelleri Serisi”nin Beşinci’si olan “Toprakta Besin Elementi Dengesi ve Döngülerini Teşvik Etmek” başlıklı paneli 20 Ekim 2021 saat 14:00-16:00 arası Prof. Dr. Füsun GÜLSER moderatörlüğünde gerçekleştirmiştir.

Tüm panelist hocalarımıza Prof. Dr. Nuray MÜCELLA MÜFTÜOĞLU (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Prof. Dr. Sait GEZGİN (Selçuk Üniversitesi), Dr. Kadriye KALINBACAK (TAGEM), Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL (Ege Üniversitesi), Doç. Dr. Emin Bülent ERENOĞLU (Çukurova Üniversitesi) ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Panelimize ait videoyu izlemek için aşağıdaki link i kullanabilirsiniz.

TTBD Yönetim Kurulu