Dokuzuncu Uluslararası Toprak Kongresi 14-16 Ekim 2014 tarihleri arasında Side /Antalya'da gerçekleştirildi

The Soul of Soil and Civilization" (Toprak ve Uygarlığın Ruhu) temalı dokuzuncu uluslararası toprak kongresi 14-16 Ekim 2014 tarihleri arasında Side /Antalya'da gerçekleştirildi.. Türkiye Toprak Bilimi Derneği ve Avrasya Toprak Bilimi Federasyonu tarafından organize edilen ve Türkiye dahil olmak üzere 61 ülkeden farklı ülkeden başvuru olmuştur. Kongre boyunca kabul edilen bildiri özetlerinin 117’si sözlü; 493’ü poster olarak sunulmuştur. Toprak Biyolojisi ve Biyokimyası; Toprak Fiziği ve Mekaniği; Toprak Kimyası; Toprak Erozyonu; Toprak Verimliliği; Toprak Kirliliği ve İyileştirme; Toprak Hidrolojisi; Toprak Yönetimi ve Islahı; Toprak Sağlığı ve Kalitesi; Mineraloji ve Morfoloji; Jeoistatistik ve Uzaktan Algılama; Bitki Besleme ve Gübreleme; Genesisi ve Sınıfladırma gibi toprak biliminin  farklı çalışma alanlarını bir araya getiren Dokuzuncu Uluslararası Toprak Kongresinde toplam 610 bildiri katılımcıların paylaşımına sunulmuştur.