BİRİNCİ MİKROBİYAL GÜBRE ÇALIŞTAYI

Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından organize edilen Mikrobiyal Gübre Çalıştayı Kastamonu'da bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar Araştırma ve Eğitim Merkezi koşullarında gerçekleştirildi. Üniversitelerimizin mikrobiyal gübre ile ilgili çalışmalar yürüten öğretim üyeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın mikrobiyal gübre tescil ve biyogübre mevzuata uygunluk  ile ilgili birimlerinde görev yapan uzmanları ve özel sektörde biyogübre ihracatı ve ithalatı yapan firma temsilcilerini bir araya getiren çalıştayın sonuç bildirgesini duyularda görebilirsiniz.....☺