Eurasian Journal of Soil Science

Türkiye, Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan Ulusal Toprak Bilimi Dernekleri tarafından oluşturulan ve başkanlığının 3 yıl süre ile derneğimizde bulunduğu “Federation of Eurasian Soil Science Societies” isimli federasyon, EURASIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCEadında Uluslararası bir dergi çıkartmaya başlamıştır. Dergiye federasyonun web sayfasından (www.fesss.org) ulaşabilir ve online olarak makale gönderebilirsiniz.

TTBD Yönetim Kurulu