Çölleşmeyle Mücadele Eylem Planı Uyumlaştırma Projesi

Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planının UNCCD Stratejisi ve Raporlama Sürecine Uyumlaştırılması Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü liderliğinde başlatılmıştır. Projenin "bütçe yetkilisi" GEF adına FAOSEC olarak belirlenmiştir. Çölleşme İle Mücadele Ulusal Koordinasyon Birimi bu projenin genel yürütücüsü/uygulayıcısı/danışma mekanizması olarak görev yapmaktadır. Derneğimiz Ulusal Koordinasyon Biriminde STK temsilcisi olarak yer almaktadır. Aynı zamanda dernek başkanı Prof. Dr. Ayten NAMLI ilgili projede Rio Uzmanı olarak görev yapmaktadır.