Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Mastır Plan Revizyonu Toplantısı

29 Kasım-03 Aralık 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Mastır Plan Revizyonu Toplantısına Türkiye Toprak Bilimi Derneğini temsilen Doç Dr. Oğuz Can TURGAY katılım sağlamış olup, Araştırma Programları Grup Toplantılarında hazırlanan AFA değerlendirme raporlarının hazırlanma sürecinde görüş ve destek verilmiştir.