Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı(UNCCD COP 12) SAY İş Forumu Organizasyon Komitesi Üçüncü Toplantısı

Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı 12-24 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenlenecektir. Bu konferans kapsamında; "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İş Forumu"  Birlik koordinasyonunda "World Business Council for Sustainable Development" (WBCSD), UNCCD ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya Türkiye Toprak Bilimi Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Doç. Dr. Oğuz Can TURGAY iştirak edecektir.