Mikrobiyal Gübre Çalıştayındaydık.

Derneğimizin başkanı Prof. Dr. Ayten Namlı ve muhasip üyemiz Doç. Dr. Oğuz Can Turgay 23-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Ilgaz Dağı Milli Parkı Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar Araştırma ve Eğitim Merkezi koşullarında Topraki, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştaya katıldı. Prof. Namlı organik gübrelerle ilgili mevcut yönetmelik ve solucan içeren kompost gübrelerin eldesi ve özellikleri arasındaki uyumsuzluğa dikkat çeken bir konuşma yaparken Doç. Dr. Turgay mikorizal toprak mantarları ile ilgili çalışmaların dünü, bugünü ve yarını başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.