Uluslararası Toprak Kongresi 2019 Başarıyla Gerçekleştirildi.

Türkiye Toprak Bilimi Derneği Başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Konya Gıda Tarım Üniversitesi ortaklığında 17-19 Haziran 2019 tarihleri arasında ATO Congressium’da gerçekleştirilen “Uluslararası Toprak Kongresi 2019” kapsamında; 13 farklı ülkeden katılım ile 9 farklı tema başlığında 155 adet sözlü ve poster sunum gerçekleştirilmiştir. Kongre süresince poster sunum alanlarında poster bildiriler katılımcılar ile paylaşılmıştır. Kongrede 2 Davetli Konuşmacı Dr. Baron Joseph ORR (Lider Bilimci, UNCCD) ve Dr. Luc GNACADJA (Eski UNCCD İcra Direktörü) açılış konuşmalarını yapmışlar ve sonrasında konuşmacılara plaketleri takdim edilmiştir.

Kongrede, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü desteğiyle “Genç Forum” gerçekleştirilmiştir. 30 yaş altı 15 genç (Türkiye, Japonya, Pakistan, Hindistan, İran, Bangladeş) ülkelerinin ve kurumlarının Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD)’ye bakışlarını anlatmışlardır. Konuşmacılara forum sonunda katılım sertifikaları verilmiştir.

Kongrenin son günü, Toprak Kongresi katılımcıları, Türkiye Toprak Bilimi Derneği ile Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü destekleriyle teknik gezi kapsamında "Ankara Kızılcahamam Kurtboğazı Baraj Havzası Ağaçlandırma Sahası" ve "Kızılcahamam Fidanlığı" nı ziyaret etmişlerdir. Ayrıca, Genç Forum katılımcıları da Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü destekleriyle teknik gezi kapsamında, Toprak ve Su Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi’ni ziyaret etmişledir.

Kongrenin ilk gününde TORKU desteğiyle katılımcılara Gala yemeği verilmiştir.

Başta kongremizi gerçekleştirmede yanımızda olan kongre ortaklarımız Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Konya Gıda Tarım Üniversitesi'ne, UNCCD sekretaryasına, sonrasında da kongreye katılım gösteren, emek veren herkese teşekkür ederiz.

TTBD Yönetim Kurulu