EUROSOIL 2016 İSTANBUL KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Toprak Bilimi Derneği ve Avrupa Toprak Bilimleri Federasyonu Başkanlığında 5. Avrupa Toprak Bilimleri Kongresi (Eurosoil 2016) 17-22 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul WOW Otel’de gerçekleştirildi. Düzenlenen kongrede farklı ülkelerden toprak bilimciler başta olmak üzere pek çok meslek grubundan uzmanlar bir araya geldi. Ziraat Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, İklim Bilimciler, Enerji Uzmanları, Sağlık Bilimciler katılım sağlayan uzman grupları arasında yer aldı. Kongre kapsamında genel olarak başta toprak bilimi ile ilgili gelişmeler olmak üzere, iklim değişiminin toprağa etkisi, çölleşme ve erozyonla mücadele, geri dönüşüm politikaları, doğru enerji kaynakları ve karbon yönetimi gibi toprağın sürdürülebilirliğine dair konular ele alındı. Kongre için 36 farklı ülkeden katılan katılımcılar ile toplam 51 oturum düzenlendi. Kongrede 6 konuk konuşmacının (Prof. Winfried Blum, Prof. Nicola Senesi, Prof. Rainer Horn, Prof. Selim Kapur ve Prof. Yang Jae) sunumları ile 3 gün içinde 132 poster sunumu gerçekleştirildi. Jüri tarafından seçilen ilk 3 postere birer plaket verildi. Buna ek olarak, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından desteklenen Gençlik Forumu düzenlenmiştir. Forum sonrasında forum katılımcılarının görüşlerine göre ortak bir deklerasyon hazırlanmış olup bu görüşler kongrenin kapanış toplantısında diğer katılımcılarla paylaşılmıştır.  Kongre kapsamında ÇEM Genel Müdürlüğü tarafından 19 Ekim tarihinde Teknik Gezi Organizasyonu gerçekleştirildi. Teknik değerlendirme sırasında profil değerlendirmeleri yapıldı. ÇEM Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen sözlü bildirilerin yanı sıra çölleşme ve erozyonla mücadele faaliyetleri, sel kontrolü çalışmaları, toprak bilgi sistemleri çalışmalarının tanıtıldığı ÇEM Genel Müdürlüğü Standı ile kongreye aktif katkı sağlandı. Kongrenin son gününde, Avrupa Toprak Bilimleri Topluluğu Konfederasyonları Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mermut kongreyi değerlendirdi. Oybirliğiyle, 6. Avrasya Topluluğunun 2020'de İsviçre'de yer alması kararlaştırıldı. Son olarak, davet edilen tüm konuşmacılara, bilim kurulu üyelerine, kongreye katılanlara, poster değerlendirme jürisine, yazarlara ve katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyoruz.