Türkiye Toprak Bilimi Derneği Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi.

Türkiye Toprak Bilimi Derneği Olağan Genel Kurulu 31.01.2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Derneğin yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu ve haysiyet kurulu aşağıdaki şekilde olmuştur:
Başkan: Prof. Dr. Ayten NAMLI
Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Coşkun GÜLSER
Genel Sekreter: MSc. Muhittin Onur AKÇA
Sayman üye: Prof. Dr. Oğuz Can TURGAY
Yönetim Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Necat AĞCA
Yönetim Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Erhan AKÇA
Yönetim Kurulu Üyesi: Kadri AVAĞ
Denetleme Kurulu:
Prof.Dr. Abdullah BARAN
Prof. Dr. İlhami BAYRAMİN
Prof. Dr. Gökhan ÇAYCI
Haysiyet Kurulu:
Prof. Dr. Orhan DOĞAN
Prof. Dr. Nazmi ORUÇ
Dr. Bülent SÖNMEZ
 
Genel Kurul Divan Başkanlığını yürüten Prof. Dr. İlhami BAYRAMİN ile Divan üyeleri Araş. Gör. Hanife AKÇA ve Araş. Gör. Çağla TEMİZ’e ve Genel Kurula katılan üyelerimize çok eşekkür ediyoruz.
 
TTBD Yönetim Kurulu