TÜRKİYE TOPRAK BİLİMİ DERNEĞİ 3. PANELİ

TÜRKİYE TOPRAK BİLİMİ DERNEĞİ PANELLERİ

Türkiye Toprak Bilimi Derneği, küresel toprak sorunlarının tanımlanması, sorunların öne çıktığı yerler ve çözüm önerileri kapsamında ikinci panelini “Toprak Kirliliği” üzerine düzenleyecektir. Bu panelimizde 10 küresel tehditten biri "Toprak Kirliliği " alanında çalışmaları olan akademik, devlet ve sivil toplum örgütleri katılımcıları ile bilgilendirmeler gerçekleştirilecektir. Canlı olarak yayına katılanlardan sorular alınarak konunun detaylı biçimde tartışılıp anlaşılması ve sonuçta olası projeler için bir altyapı bilgisi sağlanmış olacaktır. “Toprak Panelleri Serisi”nin Üçüncüsü 17 Mart 2021 saat 13:30-16:0’da gerçekleştirilecektir.

 Tehdit: TOPRAK KİRLİLİĞİ

Moderatör: Prof. Dr. Ayten NAMLI (TTBD Başkanı)

 Panelistler:

 Prof. Dr. Noaki HARADA (Niigata Üniversitesi)

- Tarım Alanlarının Radyoaktif Kirliliği ve İyileştilmesine Giden Yol:

 «Fukushima Daiichi Nükleer Santrali Kazasından On Yıl Sonra»

 Prof. Dr. Işıl BALCIOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi)

- Mikroplastiklerin Toprakta Birikimi

 

Prof. Dr. Nazmi ORUÇ (TTBD Üyesi)

- Toprakta Radyoaktivite, Çay-Alüminyum ve Çay-Florür

 

Prof. Dr. Necat AĞCA (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

- Hatay Yöresi Topraklarında Ağır Metal Kirliliği

 

Doç. Dr. Hüsnü KAYIKÇIOĞLU (Ege Üniversitesi)

- Kentsel Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanım Olanakları

 

ZOOM Erişim adresi:

https://us02web.zoom.us/j/82982625172?pwd=N0UrcWhRWUlFWFpGS3Z0UWQzM2Zsdz09

Toplantı ID: 829 8262 5172

Şifre: 264458